Vraagprogramma

Geachte veehouder,

Op zaterdag 22 februari 2014 wordt alweer de 15e Groninger Rundvee Show gehouden in de manege te Bedum. Het programma bestaat uit een individuele koeienkeuring, bedrijfsgroepen, jongveekeuring en een doorlopend beursgebeuren.

De inschrijving staat open voor veehouders uit de provincie Groningen. Uiteraard hoort bij een provinciale keuring een goed productie- en exterieurniveau. De keuring vindt plaats door een tweemansjury.

Voor alle opgegeven dieren geldt dat zij minimaal 2 maanden op het UBN van de inzender staan.

Tijdens de keuring worden alleen klinisch gezonde dieren toegelaten.

 

Melkvee

Het melkvee wordt gekeurd in 3 categorieën (vaarzen, middencategorie en oudere dieren).

Voor bedrijfsgroepen geldt voor alle bedrijven een 3-tal. Bedrijfsgroepen dienen te bestaan uit melkgevende dieren van één bedrijf (d.w.z. hetzelfde UBN) welke ’s morgens hebben deelgenomen aan de individuele keuring.

Pinken

Ook dit jaar willen we proberen één rubriek met pinken op de keuring te krijgen. De pinken dienen tussen de 16 mnd en 20 mnd oud (geboren tussen 22-06-2012 en 22-10- 2012) te zijn. De pinken worden voorgebracht door jeugd tussen de 14 en 18 jaar en worden beoordeeld op exterieur. Elke begeleider mag slecht één pink voorbrengen en maximaal 2 pinken per bedrijf (d.w.z. hetzelfde UBN).

 

Kalveren

De kalveren dienen geboren te zijn tussen 22-04-2013 en 22-11-2013. De kalveren worden voorgebracht door kinderen t/m 14 jaar. Elke begeleider mag slechts één kalf voorbrengen.

De kalveren worden beoordeeld op exterieur en toilet tevens wordt er gekeken naar het beste voorbrengen.

 

Entschema

 

Leptospirose

Alleen dieren van Leptospirose vrije bedrijven mogen aan de Groninger Rundvee Show deelnemen.

 

IBR

  • Dieren, van niet gecertificeerde bedrijven moeten 2 maal enten met een IBR merker vaccin. (te weten zes en twee weken voor de keuring). Indien men aan een entprogamma deelneemt 1 keer, tenminste twee weken voor de keuring

Dieren dienen geënt te worden in week 2 (voor 11 januari ) en ± 2 weken voor de show, dus vóór 8 februari.

 

  • Gecertificeerde bedrijven hoeven niet te enten. Echter de GD adviseert wel om de dieren te vaccineren met een levend IBR-vaccin. Na terugkomst van de show, wordt de IBR-vrije status opgeschort. Het bedrijf krijgt de observatiestatus. 4 – 8 weken na terugkomst bloedonderzoek. Negatieve uitslag Þ bedrijf weer IBR vrij.

 

Ter verduidelijking: tankmelk onverdacht valt ook onder niet-gecertificeerde bedrijven !!

BVD

De keuring is BVD virusvrij.

Indien uw bedrijf niet gecertificeerd vrij is, zullen de in te zenden dieren tijdens de eerste I.B.R. enting ook onderzocht moeten worden op BVD virus. Bij onderzoek vermelden: extra UBN nr 2662161

Als het in te zenden dier eerder is onderzocht op B.V.D., (bijvoorbeeld t.b.v. eerdere keuringen) is deze test tevens geldig voor de huidige keuring.

 

De status betreffende bovenstaande ziektes (Lepto, IBR en BVD) zal men doormiddel van een certificaat en/of dierenartsverklaring vóór de keuring aannemelijk moeten maken naar de keuringscommissie.

 

Door middel van het bijgevoegde machtigingsformulier geeft u de organisatie van de Groninger Rundvee Show toestemming om uw gezondheidsstatus op te vragen bij de GD. Tevens worden de dieren gezamenlijk voor u af-en aangemeld via het I&R-systeem.

 

Voor nadere informatie kunt u bellen met de heer J. Oude Lansink  tel.nr.: 06-45739288

 

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn en zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Organisatie Groninger Rundvee Show

 

 

 

Bijlage:            –     Opgaveformulier

–          Machtigingsformulier

–          Formulier inzake IBR en BVD enting

 

 

 

 

Opgaves moeten uiterlijk maandag 6 januari 2014 binnen zijn:

Voorkeur via de website: www.groningerrundveeshow.nl

Per mail: info@groningerrundveeshow.nl

of

Per post: GRS, p/a: mevr. L. Duivenvoorden, J. Tilbusscherweg 12, 9998 XB  Rottum.

(Tel: 06-24204418)