Organisatie

Bestuur van de Stichting Groninger Rundvee Show

Voorzitter:
Marjan vd Giezen, Onderdendam, tel. 06-43248949

Secretaris:
Amarins Mulder, Houwerzijl tel. 06-13186861
Mirjam Smidts-Snoeks, Niehove tel. 06-33333173

Penningmeester:
Betty Stolwijk, Bedum tel. 06-23397475
Leden:

Hessel van den Bergh, Garmerwolde
John Bouwes, Sint Annen
Rian van Mil, Boerakker
Niels Schimmel, Feerwerd
Jacobine Telintel, Den Horn
Richard de Vries, Ten Boer

Banknummer: Rabobank NL82RABO0316026131

UBN-nummer: 6871628