Organisatie

Bestuur van de Stichting Groninger Rundvee Show

Voorzitter:
M. vd Giezen, Onderdendam, tel. 06-43248949

Secretaris:
L. Duivenvoorden, Ezinge tel.06-24204418

Penningmeester:
N. Schimmel, Feerwerd tel: 06-30607462

Leden:
H. van den Bergh, Garmerwolde
J. Bouwes, Sint Annen
M. vd Giezen, Onderdendam
R. van Mil, Boerakker
A. Mulder, Zuurdijk
M. Smidts-Snoeks, Niehove
B. Stolwijk, Bedum
R. de Vries, Ten Boer

Banknummer: Rabobank NL82RABO0316026131

UBN-nummer: