Vraagprogramma

December 2021

Geachte veehouder,

Op zaterdag 26 februari 2022 wordt de 22e Groninger Rundvee Show gehouden. Voor het eerst op de nieuwe locatie: de HJC Manege te Tolbert. Het programma bestaat uit een individuele koeienkeuring, bedrijfsgroepen en de jongveekeuring. De inschrijving staat open voor veehouders uit de provincie Groningen. De keuring vindt plaats door een eenmansjury.

Melkvee

Het melkvee wordt gekeurd in 3 categorieën (vaarzen, jonge koeien en oudere koeien). Dieren voor de eerste keer gekalfd ouder dan 2.08 jaar (32 maanden) worden bij de middenklasse ingedeeld.

Voor bedrijfsgroepen geldt voor alle bedrijven een 3-tal. Bedrijfsgroepen dienen te bestaan uit melkgevende dieren van één bedrijf welke ’s morgens hebben deelgenomen aan de individuele keuring.

Productierubriek: Dit jaar willen we bij voldoende opgave een productierubriek samenstellen met koeien die een minimale levensproductie hebben van 55.000 kg melk (Bij niet voldoende dieren in deze categorie, worden deze door de organisatie bij de oudste rubriek koeien ingedeeld).

Pinken

Wegens de succesvolle deelname aan de pinkenkeuring afgelopen jaren, hopen wij weer op meerdere rubrieken met pinken te kunnen rekenen. De pinken dienen tussen de 11 mnd en 20 mnd oud (geboren tussen 22-06-2020 en 22-03-2021) te zijn.

De pinken worden voorgebracht door jeugd van 13 t/m 20 jaar en worden beoordeeld op Exterieur, Showmanship en Toilet. Elke begeleider mag slecht één pink voorbrengen. Kalveren en pinken staan gescheiden. Houdt u hier rekening mee. Daarnaast worden de pinken (vanwege het volle programma) geshowd in de jongvee ring (Ring 2).

Kalveren

De kalveren dienen geboren te zijn tussen 22-03-2021 en 22-11-2021. De kalveren worden voorgebracht door kinderen t/m 12 jaar. De leeftijd van de kinderen geldt op de dag van de keuring. Aangezien voorgaande jaren onverhoopt toch een aantal kalveren uitvielen en om teleurstellingen te voorkomen, is er een mogelijkheid om een ‘reservekalf’ op te geven. Ook dit ‘reservekalf’ zal aan de veterinaire eisen moeten voldoen. Op de keuringsdag mag elke begeleider maar met één kalf de ring in. Graag vooraf aan de organisatie doorgeven welk kalf meegaat. De kalveren worden beoordeeld op exterieur en toilet, tevens wordt er gekeken naar het beste voorbrengen.

Veterinaire eisen

De Groninger Rundvee Show is een Leptospirose-vrije, IBR-veilige en BVD-veilige rundveekeuring. Alleen dieren afkomstig van Leptospirose-vrije bedrijven mogen aan de keuring deelnemen. Dieren afkomstig van gecertificeerd IBR-vrije en BVD-vrije bedrijven kunnen zonder verdere maatregelen aan de keuring deelnemen. Wanneer u geen status IBR-vrij of BVD-vrij heeft dient u middels bloedonderzoek aan te tonen dat de aangemelde dieren vrij zijn van IBR-gE-antistoffen en BVD-virus. Daarnaast moeten dieren gevaccineerd worden met een IBR-gE-negatief vaccin, in de periode van 6 maanden tot 2 weken voorafgaand aan de keuring (volgens voorschriften van de fabrikant). Een toelichting en een schematisch overzicht van de veterinaire eisen is in de bijlage toegevoegd.

De status betreffende de ziektes (Leptospirose, IBR en BVD) zal men doormiddel van een GD Certificaat en/of dierenartsverklaring vóór de keuring aannemelijk moeten maken naar de keuringscommissie.

Vermeld bij de inschrijving van eventuele bloedonderzoeken naast uw eigen, ook ons UBN nr. 6871628 (postcode UBN 9891 TB).

N.B.: Houd uw gezondheidsstatus goed in de gaten. Aanvoer van dieren of het niet tijdig uitvoeren van monitorings-onderzoek kan uw status beïnvloeden. Wanneer de status van het bedrijf ten tijde van de keuring niet aan de eisen voldoet, zijn we helaas genoodzaakt betreffende dieren de toegang tot het keuringsterrein te weigeren.

Dieren die aangevoerd worden op de Groninger Rundvee Show dienen minimaal de laatste 21 dagen aansluitend op 1 locatie van het bedrijf te zijn gehuisvest. Tijdens de keuring worden alleen klinisch gezonde dieren toegelaten.

Voor meer informatie rondom de keuring, zie onze website www.groningerrundveeshow.nl.

Voor aanvullende vragen omtrent de veterinaire eisen kunt u contact opnemen met A. Mulder,

06- 13 18 68 61.  Bij overige vragen of advies kunt u contact opnemen met M. Smidts, 06- 33 33 31 73.

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn en zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Organisatie Groninger Rundvee Show

Bijlage: –     Veterinaire eisen_Schematisch 2022

                    Formulier entingen IBR en BVD 2022

Opgave van uw dieren is alleen online mogelijk via onze website: www.groningerrundveeshow.nl

(bij juiste opgave krijgt u een bevestigingsmail)

De opgave mogelijkheid sluit

maandag 3 januari 2022 om 12.00 uur