Vraagprogramma

December 2019,

Geachte veehouder,

Op zaterdag 22 februari 2020 wordt de 21e Groninger Rundvee Show gehouden in de manege te Bedum. Het programma bestaat uit een individuele koeienkeuring, bedrijfsgroepen en de jongveekeuring. De inschrijving staat open voor veehouders uit de provincie Groningen. De keuring vindt dit jaar plaats door een eenmansjury.

Melkvee

Het melkvee wordt gekeurd in 3 categorieën (vaarzen, middencategorie en oudere dieren). Dieren voor de eerste keer gekalfd ouder dan 2.08 jaar (32 maanden) worden bij de middenklasse ingedeeld.

Voor bedrijfsgroepen geldt voor alle bedrijven een 3-tal. Bedrijfsgroepen dienen te bestaan uit melkgevende dieren van één bedrijf welke ’s morgens hebben deelgenomen aan de individuele keuring.

Productierubriek: Dit jaar willen we bij voldoende opgave een productierubriek samenstellen met koeien die een minimale levensproductie hebben van 55.000 kg melk (Bij niet voldoende dieren in deze categorie, worden deze door de organisatie bij de oudste rubriek koeien ingedeeld).

Vaarzenjackpot! Met enthousiasme zien we dit jaar de vaarzen voor de jackpot weer tegemoet! Graag horen we vóór 1 februari 2020 welke vaarzen definitief mee doen.

Pinken

De organisatie van de GRS vindt dat de jeugd de toekomst heeft en wil graag het volgende onder uw aandacht brengen:

Wij, van het MBO Terra uit Groningen, doen net als vorig jaar een project over de keuring in Bedum. Ons doel is om er voor te zorgen dat er meer pinken op de keuring komen en dat er meer aandacht besteedt wordt aan showmanship. Ook dit jaar kan er weer gestreden om de MBO Terra-bokaal. Als voorbereiding op de keuring organiseren wij vrijdag 17 januari een oefenavond over het toiletteren en showmanship. **

Wegens de succesvolle deelname aan de pinkenkeuring afgelopen jaren, hopen wij weer op meerdere rubrieken met pinken te kunnen rekenen. De pinken dienen tussen de 11 mnd en 20 mnd oud (geboren tussen 22-06-2018 en 22-03-2019) te zijn.

De pinken worden voorgebracht door jeugd van 13 t/m 20 jaar en worden beoordeeld op Exterieur, Voorbrengen en Toilet. Elke begeleider mag slecht één pink voorbrengen. Wegens de grote belangstelling voor de kalverenkeuring, worden de pinken gehuisvest bij de keuringskoeien in de hal. Kalveren en pinken staan dus gescheiden. Houdt u hier rekening mee. Daarnaast worden de pinken (vanwege het volle programma) geshowd in de jongvee ring (Ring 2). 

Kalveren

De kalveren dienen geboren te zijn tussen 22-03-2019 en 22-11-2019. De kalveren worden voorgebracht door kinderen t/m 12 jaar. De leeftijd van de kinderen geldt op de dag van de keuring. Aangezien voorgaande jaren onverhoopt toch een aantal kalveren uitvielen en om teleurstellingen te voorkomen, is er een mogelijkheid om een ‘reservekalf’ op te geven. Ook dit ‘reservekalf’ zal aan de veterinaire eisen moeten voldoen. Op de keuringsdag mag elke begeleider maar met één kalf de ring in. Graag vooraf aan de organisatie doorgeven welk kalf meegaat. De kalveren worden beoordeeld op exterieur en toilet tevens wordt er gekeken naar het beste voorbrengen.

Dit jaar zal er een speciale oefenochtend worden georganiseerd voor de jongste deelnemers (t/m 12 jaar).

Op deze ochtend wordt uitleg gegeven over het voorbrengen en klaarmaken van het kalf voor de keuring.

Mocht u nog twijfelen aan deelname aan de kalverkeuring, dan is dit een mooie gelegenheid om even te komen kijken. De oefenochtend is op vrijdag 3 januari 2020 bij familie Stolwijk in Bedum.**

Veterinaire eisen

De Groninger Rundvee Show is een Leptospirose-vrije, IBR-veilige en BVD-veilige rundveekeuring. Alleen dieren afkomstig van Leptospirose-vrije bedrijven mogen aan de keuring deelnemen. Dieren afkomstig van gecertificeerd IBR-vrije en BVD-vrije bedrijven kunnen zonder verdere maatregelen aan de keuring deelnemen. Wanneer u geen status IBR-vrij of BVD-vrij heeft dient u middels bloedonderzoek aan te tonen dat de aangemelde dieren vrij zijn van IBR-gE-antistoffen en BVD-virus. Daarnaast moeten dieren gevaccineerd worden met een IBR-gE-negatief vaccin. Een toelichting en een schematisch overzicht van de veterinaire eisen is in de bijlage toegevoegd.

De status betreffende de ziektes (Lepto, IBR en BVD) zal men doormiddel van een GD Certificaat en/of dierenartsverklaring vóór de keuring aannemelijk moeten maken naar de keuringscommissie.

Vermeld bij de inschrijving van eventuele bloedonderzoeken naast uw eigen, ook ons UBN nr 2662161!

Dieren die aangevoerd worden op de Groninger Rundvee Show dienen minimaal de laatste 21 dagen aansluitend op 1 locatie van het bedrijf te zijn gehuisvest. Tijdens de keuring worden alleen klinisch gezonde dieren toegelaten.

Voor meer informatie rondom de keuring, zie onze website www.groningerrundveeshow.nl.

Voor aanvullende vragen omtrent de veterinaire eisen kunt u contact opnemen met A. Mulder,

06- 13 18 68 61.  Bij overige vragen of advies kunt u contact opnemen met M. Smidts, 06- 33 33 31 73.

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn en zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Organisatie Groninger Rundvee Show

Bijlage:

Opgave van uw dieren is alleen online mogelijk via onze website: www.groningerrundveeshow.nl

(bij juiste opgave krijgt u een bevestigingsmail)

 De opgave mogelijkheid sluit

maandag 6 januari 2020 om 12.00 uur

 ** Oefenochtend kalveren georganiseerd door Groninger Rundvee Show vindt plaats op:

 Vrijdag 3 januari 2020, 10.00 tot 12.00 uur.

Oefenochtend over voorbrengen en toilet door Wilco Stolwijk

Locatie:  Fam. Stolwijk, Ellerhuizen 32, 9781 TT Bedum

Opgave kan voor 28 december a.s. via info@groningerrundveeshow.nl

 

** Oefenavond pinken worden georganiseerd door MBO Terra Groningen en vindt plaats op:

  Vrijdag 17 januari 2020, 19.30 tot 21.30 uur.

Infoavond over scheren en voorbrengen

Locatie:  Fam. vd Giezen, Boterdiep OZ 15, 9959 PM Onderdendam