Vraagprogramma

December 2018,

Geachte veehouder,

Op zaterdag 23 februari 2019 viert de Groninger Rundvee Show haar 20-jarig jubileum. Deze wordt gehouden in de manege te Bedum. Het programma bestaat uit een individuele koeienkeuring, bedrijfsgroepen en de jongveekeuring. De inschrijving staat open voor veehouders uit de provincie Groningen. De keuring vindt dit jaar plaats door een eenmansjury.

Melkvee

Het melkvee wordt gekeurd in 3 categorieën (vaarzen, middencategorie en oudere dieren). Dieren voor de eerste keer gekalfd ouder dan 2.08 jaar (32 maanden) worden bij de middenklasse ingedeeld.

Voor bedrijfsgroepen geldt voor alle bedrijven een 3-tal. Bedrijfsgroepen dienen te bestaan uit melkgevende dieren van één bedrijf welke ’s morgens hebben deelgenomen aan de individuele keuring.

Productierubriek: Dit jaar willen we bij voldoende opgave een productierubriek samenstellen met koeien die een minimale levensproductie hebben van 55.000 kg melk (Bij niet voldoende dieren in deze categorie, worden deze door de organisatie bij de oudste rubriek koeien ingedeeld).

Vaarzenjackpot! Met enthousiasme zien we dit jaar de vaarzen voor de jackpot weer tegemoet! Graag horen we vóór 1 februari 2019 welke vaarzen definitief mee doen.

Pinken

De organisatie van de GRS vindt dat de jeugd de toekomst heeft en wil graag het volgende onder uw aandacht brengen:

Wij, van het MBO Terra uit Groningen, doen net als vorig jaar een project over de keuring in Bedum. Ons doel is om er voor te zorgen dat er meer pinken op de keuring komen en dat er meer aandacht besteedt wordt aan showmanship. Als voorbereiding op de keuring organiseren wij twee oefendagen over; voeding voor de keuring en wassen en scheren. Wij zullen ook op de keuring aanwezig zijn. De deelnemer die minimaal aan 1 van onze oefendagen heeft mee gedaan maakt kans op een mooie prijs van het MBO Terra, door te laten zien op de keuring dat hij/zij het meest heeft geleerd op de oefendagen.**

Wegens de succesvolle deelname aan de pinkenkeuring afgelopen jaren, hopen wij weer op meerdere rubrieken met pinken te kunnen rekenen. De pinken dienen tussen de 11 mnd en 20 mnd oud (geboren tussen 23-06-2017 en 23-03-2018) te zijn.

De pinken worden voorgebracht door jeugd van 13 t/m 20 jaar en worden beoordeeld op Exterieur, Voorbrengen en Toilet. Elke begeleider mag slecht één pink voorbrengen. Wegens de grote belangstelling voor de kalverenkeuring, worden de pinken gehuisvest bij de keuringskoeien in de hal. Kalveren en pinken staan dus gescheiden. Houdt u hier rekening mee. Daarnaast worden de pinken (vanwege het volle programma) geshowd in de jongvee ring (Ring 2).

Kalveren

De kalveren dienen geboren te zijn tussen 23-03-2018 en 23-11-2018. De kalveren worden voorgebracht door kinderen van t/m 12 jaar. De leeftijd van de kinderen geldt op de dag van de keuring. Elke begeleider mag slechts één kalf voorbrengen. De kalveren worden beoordeeld op exterieur en toilet tevens wordt er gekeken naar het beste voorbrengen.

Veterinaire eisen:

Op de Groninger Rundvee Show mogen alleen bedrijven vrij van Leptospirose mee doen. Alle dieren aanwezig op de keuring dienen vrij van IBR en BVD te zijn. In de bijlage is een schematische weergave toegevoegd, u dient hier aan te voldoen om deel te kunnen nemen aan de keuring.

De status betreffende de ziektes (Lepto, IBR en BVD) zal men doormiddel van een GD Certificaat en/of dierenartsverklaring vóór de keuring aannemelijk moeten maken naar de keuringscommissie.

Vermeld bij de eventuele bloedonderzoeken naast uw eigen, ook ons UBN nr 2662161!

Dieren die aangevoerd worden op de Groninger Rundvee Show dienen minimaal de laatste 21 dagen aansluitend op 1 locatie van het bedrijf te zijn gehuisvest. Tijdens de keuring worden alleen klinisch gezonde dieren toegelaten.

Jubileum

Dit jaar viert de Groninger Rundvee Show haar 20-jarig jubileum. We willen daarom wat extra’s doen voor onze inzenders. Voor elke inzender is per opgegeven dier een attentie. Daarvoor hebben we de kledingma(a)t(en) nodig (kind 104 t/m 164; volwassen: S t/m XXL)

Voor meer informatie rondom de keuring, zie onze website www.groningerrundveeshow.nl.

Bij overige vragen of advies kunt u contact opnemen met J. Oude Lansink , 06-45739288, of M. Smidts, 06- 33 33 31 73.

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn en zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

 

Met vriendelijke groet,

Organisatie Groninger Rundvee Show

 

Bijlagen:

 

** Oefendagen worden georganiseerd door MBO Terra Groningen en vinden plaats op:

 

 Vrijdag 21 december 2018, 19.30 tot 21.30 uur.

Infoavond over voeding en voorbereiding op de show door Wilco Stolwijk

Locatie:  Maarhuizerweg 12, 9908 TB  Godlinze (kosten €2,50 p.p.)

Zaterdag 19 januari 2018, 13.00 tot 16.00 uur.

Oefendag Scheren en voorbrengen door Yannick Meijering

Locatie: Noorderweg 48, 9361 TD  Boerakker (kosten € 7,50 euro pp)

Opgave van uw dieren is alleen online mogelijk via onze website: www.groningerrundveeshow.nl

(bij juiste opgave krijgt u een bevestigingsmail)

 De opgave mogelijkheid sluit

zondag 6 januari 2019 om 12.00 uur