Privacy

Op 25 mei 2018 gaat de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in.

Wij, de 9 bestuursleden die de Groninger Rundvee Show jaarlijks organiseren, garanderen u dat wij vertrouwelijk en zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Deze website gebruikt cookies om de site goed te laten werken. Er wordt geen profilering toegepast op persoongegevens.

Ook respecteren wij de privacy van de bezoekers van deze site. Als u een email stuurt wordt die vertrouwelijk behandeld. Verwerking van uw eventuele persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.
Deze gegevens worden electronisch opgeslagen zolang er sprake is van een deelname of medewerking in de vorm van sponsoring aan de GRS, op een goed beveiligde pc (dus niet online), voorzien van de nieuwste updates, en voorzien van een firewall en antivirussoftware. Iedere maand wordt een backup van die gegevens gemaakt op een externe harde schijf, die alleen dan voor dat doel aan de pc wordt aangesloten. Buiten die handeling is de externe schijf nooit verbonden met een computer.

De rechtsgrond voor de gegevensverwerking zijn opgaven van dieren voor de Rundvee Show en medewerking door middel van sponsoring (factureren en afspraken maken)

Uw informatie zal nooit worden gedeeld met derden.

Omdat wij veel waarde hechten aan een duidelijk en transparant privacybeleid hebben wij de volgende regels opgesteld. Wij zijn verplicht daarnaar te handelen.

  1. Alleen die persoonsgegevens worden verzameld die noodzakelijk zijn om dienstverlening aan de klant te onderhouden en een factuur te kunnen sturen. U kunt hierbij denken aan uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.
  2. Uw persoonsgegevens worden met inachtneming van de geldende privacywetgeving verwerkt, opgeslagen en beheerd.
  3. Alle overige gegevens die ons onder ogen komen, worden ook strikt vertrouwelijk behandeld

Inzage, correctie en recht van verzet

Als deelnemer of sponsor van de GRS heeft u recht op inzage van uw persoonsgegevens. Deze gegevens sturen wij u uiterlijk twee weken na uw schriftelijke verzoek om inzage toe. Op uw verzoek zullen wij gegevens aanpassen of verwijderen.

Groninger Rundvee Show

p/a Oldijk 2

9891 TB Ezinge