Veterinaire eisen + formulieren

De Groninger Rundvee Show is een Leptospirose-vrije, IBR-veilige en BVD-veilige rundveekeuring. Dit houdt in dat onderstaande gezondheidseisen omtrent Leptospirose, IBR en BVD in acht moeten worden genomen.

Leptospirose

Alleen dieren afkomstig van Leptospirose-vrije bedrijven mogen aan de keuring deelnemen. Bedrijven van inzenders dienen zowel ten tijde van de aanmelding als tijdens de keuring Leptospirose-vrij te zijn.

IBR

De Groninger Rundvee Show is een IBR-veilige keuring. Dit betekent dat alleen dieren vrij van IBR-gE-antistoffen toegelaten worden. Voor inzenders houdt dit het volgende in:

  • Dieren afkomstig van een gecertificeerd IBR-vrij bedrijf kunnen zonder bloedonderzoek en verplichte vaccinatie deelnemen aan de keuring, met behoud van de IBR-vrije status voor het bedrijf. Voor optimale bescherming is het advies om dieren afkomstig van gecertificeerd vrije bedrijven twee keer preventief te vaccineren met een geïnactiveerd gE-negatief IBR-vaccin, volgens voorschriften van de fabrikant. Overleg hiervoor met uw bedrijfseigen dierenarts.
  • Dieren van bedrijven die niet de status IBR-vrij hebben (let op: status IBR onverdacht of status IBR vaccinerend is niet vrij!) dienen middels bloedonderzoek onderzocht te worden op IBR-antistoffen én gevaccineerd te worden. Door middel van een bloedmonster moet aangetoond worden dat het dier geen IBR-gE-antistoffen heeft. Dit onderzoek dient uitgevoerd te worden 2-8 weken voor de keuring. Vermeld bij het inschrijven van het bloedonderzoek naast uw eigen UBN ook het UBN van de GRS: UBN nr 2662161. Naast een negatieve bloeduitslag moet het dier verplicht gevaccineerd zijn met een IBR-gE-negatief vaccin volgens voorschriften van de fabrikant, in de periode van 6 maanden tot uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de keuring. Als het dier in deze periode al is gevaccineerd (bijvoorbeeld binnen de route IBR vaccinatie) is het niet nodig het dier nogmaals te vaccineren. Wanneer een geïnactiveerd vaccin wordt gebruikt, dient vaccinatie tweemaal te gebeuren, uiterlijk in week 2 (vóór 11-01-2020) en in week 6 (vóór 08-02-2020).

BVD

De Groninger Rundvee Show is een BVD-veilige keuring. Dit betekent dat alleen BVD-virus vrije dieren toegelaten worden. Voor inzenders houdt dit het volgende in:

  • Dieren afkomstig van een gecertificeerd BVD-vrij bedrijf kunnen zonder bloedonderzoek deelnemen aan de keuring, met behoud van de BVD-vrije status voor het bedrijf.
  • Dieren van bedrijven die niet de status BVD-vrij hebben dienen onderzocht te zijn op BVD-virus, met een gunstige uitslag (niet aangetoond). Virusonderzoek kan plaatsvinden via een oorbiopt direct na de geboorte of een bloedmonster bij dieren ouder dan 1 maand leeftijd (uiterlijk 2 weken voor de keuring, bij inschrijven naast uw eigen UBN ook het UBN van de GRS vermelden: UBN nr 2662161). Als het in te zenden dier eerder is onderzocht op BVD-virus, dan is deze uitslag geldig, mits het rund in het geval van een bloedonderzoek op dat moment ouder was dan 1 maand. De betreffende uitslag dient vóór 1 februari 2020 opgestuurd worden naar info@groningerrundveeshow.nl of naar GRS, p/a A. Mulder, Ewer 1, 9966 VE Zuurdijk.

Met het opgeven van de dieren machtigt u de organisatie om de gezondheid statussen van de betreffende bedrijven en dieren in te zien via de Gezondheidsdienst voor dieren.

N.B.: Houd uw gezondheidsstatus goed in de gaten, zeker wanneer u de status IBR-, BVD- of Leptospirose-vrij heeft. Aanvoer van dieren (bijv. uit het buitenland of van een jongvee-opfokker) of het niet tijdig uitvoeren van monitorings-onderzoek, kan uw status beïnvloeden. Wanneer de status van het bedrijf ten tijde van de keuring niet aan de eisen voldoet, zijn we helaas genoodzaakt betreffende dieren de toegang tot het keuringsterrein te weigeren.

Download hier het formulier-entingen-inzake-ibr-en-bvd