Veterinaire eisen GRS 2024

De Groninger Rundvee Show is een Leptospirose-vrije en IBR-, BVD-, en paratuberculose-veilige rundveekeuring. Dit houdt in dat onderstaande gezondheidseisen omtrent Leptospirose, IBR, BVD en paratuberculose in acht moeten worden genomen.

  1. Leptospirose

Alleen dieren afkomstig van Leptospirose-vrije bedrijven mogen aan de keuring deelnemen. Bedrijven van inzenders dienen zowel ten tijde van de aanmelding als tijdens de keuring Leptospirose-vrij te zijn.

  1. IBR

De Groninger Rundvee Show is, net als voorgaande jaren, een IBR-veilige keuring. Dit betekent dat alleen dieren vrij van IBR-gE-antistoffen toegelaten worden. Met de IBR-uitbraak van afgelopen jaar nog vers in het geheugen, hebben we besloten een extra veiligheidsmarge in te bouwen. Van alle deelnemende dieren, ook dieren afkomstig van gecertificeerd IBR-vrije bedrijven, moet door middel van een bloedmonster worden aangetoond dat het dier geen IBR-gE antistoffen heeft. Dit onderzoek dient uitgevoerd te worden 2-8 weken voor de keuring. Vermeld bij het inschrijven van het bloedonderzoek naast uw eigen UBN ook het UBN van de GRS: UBN 6871628, relatienummer 3534544, postcode 9973 PE. Indien de GRS niet bij de inschrijving vermeld wordt, dient de betreffende uitslag vóór 24 februari 2024 opgestuurd worden naar info@groningerrundveeshow.nl of naar GRS, p/a A. Mulder, Hoofdstraat 53, 9973 PE Houwerzijl.

Dieren van bedrijven die niet de status IBR-vrij hebben (let op: status IBR tankmelk onverdacht of status IBR vaccinerend is niet vrij!) moeten naast een negatieve bloeduitslag verplicht gevaccineerd zijn met een IBR-gE-negatief vaccin volgens voorschriften van de fabrikant, in de periode van 6 maanden tot uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de keuring. Als het dier in deze periode al is gevaccineerd (bijvoorbeeld binnen de route IBR vaccinatie) is het niet nodig het dier nogmaals te vaccineren. Wanneer een geïnactiveerd vaccin wordt gebruikt, dient vaccinatie tweemaal te gebeuren, uiterlijk in week 3 (vóór 21-01-2024) en in week 7 (vóór 18-02-2024). De vaccinatieverklaring dient vóór 24 februari 2023 opgestuurd worden naar info@groningerrundveeshow.nl of naar GRS, p/a A. Mulder, Hoofdstraat 53, 9973 PE Houwerzijl.

Voor dieren van gecertificeerd IBR-vrij bedrijven is het advies om voor optimale bescherming twee keer preventief te vaccineren met een geïnactiveerd gE-negatief IBR-vaccin, volgens voorschriften van de fabrikant. Overleg hiervoor met uw bedrijfseigen dierenarts.

  1. BVD

De Groninger Rundvee Show is een BVD-veilige keuring. Dit betekent dat alleen BVD-virus vrije dieren toegelaten worden. Dieren afkomstig van een gecertificeerd BVD-vrij bedrijf kunnen zonder bloedonderzoek deelnemen aan de keuring, met behoud van de BVD-vrije status voor het bedrijf.

Dieren van bedrijven die niet de status BVD-vrij hebben dienen onderzocht te zijn op BVD-virus, met een gunstige uitslag (niet aangetoond). Virusonderzoek kan plaatsvinden via een oorbiopt direct na de geboorte of een bloedmonster bij dieren ouder dan 1 maand leeftijd (uiterlijk 2 weken voor de keuring uitvoeren, bij inschrijven naast uw eigen UBN ook het UBN van de GRS vermelden: UBN 6871628, relatienummer 3534544, postcode 9973 PE). Als het in te zenden dier eerder is onderzocht op BVD-virus, dan is deze uitslag geldig, mits het rund in het geval van een bloedonderzoek op dat moment ouder was dan 1 maand.De betreffende uitslag dient vóór 24 februari 2024 opgestuurd worden naar info@groningerrundveeshow.nl of naar GRS, p/a A. Mulder, Hoofdstraat 53, 9973 PE Houwerzijl.

  1. Paratuberculose

De gezondheidsprogramma’s voor paratuberculose (paratbc) zijn per november 2023 veranderd. Dit heeft ook invloed op de regels rondom rundveekeuringen. Als organisatie hebben wij besloten om te kiezen voor het organiseren van een paratbc-veilige rundveekeuring. Voor inzenders houdt dit het volgende in:

Bedrijven met paratbc status 6 t/m 10 en paratbc-status A hoeven geen maatregelen te nemen voor deelname aan de keuring en behouden hun status.

Bedrijven zonder paratbc-status A of 6 t/m 10 (o.a. paratbc-status B, C, in observatie of onbekend) moeten van alle deelnemende dieren mestonderzoek (alle leeftijden) laten uitvoeren, met daarbij een gunstige uitslag voor paratbc (niet aangetoond). Dit mestonderzoek mag maximaal 6 weken (na 20 januari 2023) voor de keuring plaatsvinden. Om teleurstelling te voorkomen, de doorlooptijd van het mestonderzoek bij de GD kan 6 werkdagen bedragen, dus wees op tijd met bemonsteren. Vermeld bij het inschrijven van het mestonderzoek naast uw eigen UBN ook het UBN van de GRS: UBN 6871628, relatienummer 3534544, postcode 9973 PE. Indien de GRS niet bij de inschrijving vermeld wordt, dient de betreffende uitslag vóór 24 februari 2024 opgestuurd worden naar info@groningerrundveeshow.nl of naar GRS, p/a A. Mulder, Hoofdstraat 53, 9973 PE Houwerzijl.

Met het opgeven van de dieren machtigt u de organisatie om de gezondheid statussen van de betreffende bedrijven en dieren in te zien via de Gezondheidsdienst voor dieren.

Voor vragen omtrent de veterinaire eisen, kunt u contact opnemen met A. Mulder, 06- 13 18 68 61.

N.B.: Houd uw gezondheidsstatus goed in de gaten, zeker wanneer u de status IBR-, BVD- of Leptospirose-vrij heeft. Aanvoer van dieren (bijv. uit het buitenland of van een jongvee-opfokker) of het niet tijdig uitvoeren van monitoringsonderzoek, kan uw status beïnvloeden. Wanneer de status van het bedrijf ten tijde van de keuring niet aan de eisen voldoet, zijn we helaas genoodzaakt betreffende dieren de toegang tot het keuringsterrein te weigeren.