Veterinaire eisen + formulieren

Leptospirose

Alleen dieren van Leptospirose vrije bedrijven mogen aan de Groninger Rundvee Show deelnemen

IBR  (IBR VEILIGE STATUS!)

  • Op de Groninger Rundvee Show worden alleen IBR-vrije dieren toegelaten. Dit betekent dat:
    Dieren van gecertificeerd IBR-vrije bedrijven kunnen deelnemen, met behoud van het IBR-vrije certificaat voor het bedrijf. Bij terugkeer van de deelnemende dieren op het bedrijf zijn geen extra maatregelen nodig. De GD adviseert dieren afkomstig van gecertificeerd vrije bedrijven te vaccineren met een levend gE-negatief IBR-vaccin,volgens het voorschrift van de fabrikant.
  • Dieren van niet-gecertificeerd vrije bedrijven moeten twee keer geënt worden met een geïnactiveerd gE-negatief IBR-vaccin, volgens het voorschrift van de fabrikant. De laatste vaccinatie dient niet korter dan twee weken voor de keuring plaats te vinden. Daarnaast moet bij deze dieren door middel van een bloedmonster aangetoond worden dat het dier geen IgE-antistoffen voor IBR heeft. Dit dient te gebeuren middels een bloedonderzoek bij de eerste enting. De uitslag van dit onderzoek is 8 weken geldig.
  • Dieren enten in week 2 (voor 14 januari) en ± 2 weken voor de show, dus
    vóór 11 februari.

BVD

  • De keuring is BVD virusvrij.
    Indien uw bedrijf niet gecertificeerd vrij is, zullen de in te zenden dieren tijdens de eerste IBR enting ook middels een bloedonderzoek onderzocht worden op  het BVD virus. Als het in te zenden dier eerder is onderzocht op BVD, (bijvoorbeeld t.b.v. eerdere keuringen) is deze test tevens geldig voor de huidige keuring.Bij onderzoek vermelden: extra UBN nr 2662161

Bekijk hier de schematische weergave

Download hier het formulier-entingen-inzake-ibr-en-bvd