test opgave

testopgave

Naam                                   :____________________________________________________

 

Adres                                    :____________________________________________________

 

Postcode + woonplaats       :____________________________________________________

 

Telefoonnummer                 :_________________________UBN :______________________

 

E-mail                                   :____________________________________________________

 

Aantal bedrijfsgroepen         :____________(drietallen).

 

 

Naam koe:                                                    Levensnummer:                               Geb.datum:

 

_____________________________               __________________                       __________

 

_____________________________               __________________                       __________

 

_____________________________               __________________                       __________

 

_____________________________               __________________                       __________

 

_____________________________               __________________                       __________

 

_____________________________               __________________                       __________

Bij opgave van meer dieren, graag een apart blad bijvoegen.

 

Naam Pink:               Levensnummer:                   Geb.datum:               Naam begeleider

 + leeftijd

______________       _______________                 ___________             _________________

 

______________       _______________                 ___________             _________________

 

 

Naam kalf:                 Levensnummer:                   Geb.datum:               Naam begeleider

 + leeftijd

______________       _______________                 ___________             _________________

 

______________       _______________                 ___________             _________________

 

______________       _______________                 ___________             _________________

 

______________       _______________                 ___________             _________________

Bij opgave van meer dieren, graag een apart blad bijvoegen.

 

Dit formulier incl. machtigingsformulier

moet uiterlijk maandag 6 januari 2014 a.s. in het bezit van het GRS zijn.

Opgave voorkeur via de website: www.groningerrundveeshow of per mail: info@groningerrundveeshow.nl

Per post: GRS, p/a Leonie Duivenvoorden, J. Tilbusscherweg 12, 9998 XB Rottum