Mogelijkheden sponsoring

De voorbereidingen voor de provinciale winterkeuring zijn weer begonnen. Inmiddels is dit alweer de 19e keer dat de Groninger Rundvee Show wordt gehouden. De keuring vindt plaats op zaterdag 22 februari 2020 in de manege te Bedum.

Het programma bestaat uit een individuele koeienkeuring, bedrijfsgroepen, een jongveekeuring met stands aan de rand van de keuringsring! Het belang van een veepresentatie aan een breed publiek is voor de hele sector groot.

Aan het welslagen van de vorige show hebben meerdere sponsoren een belangrijke bijdrage geleverd. Dit jaar willen wij u (wederom)vragen het evenement te sponsoren. Wij bieden u daarvoor de volgende mogelijkheden:

A         Stand nabij de keuringsring

B         Vlag of spandoek

C         Omroepen tijdens de show

D         Adverteren in de catalogus

E         Een bijdrage storten t.a.v. de Groninger Rundvee Show op Rabobankrekening NL82RABO 031.60.26.131

Het is ook mogelijk om te profiteren van ons pakket. Hierbij hebt u voor een voordelig tarief een stand aan de keuringsring, een vlag of spandoek, een advertentie in de catalogus en wordt uw bedrijf omgeroepen tijdens de show.

Mocht u van een of meerdere van deze mogelijkheden gebruik willen maken, wilt u dan zo vriendelijk zijn om het bijgevoegde antwoordformulier uiterlijk 6 januari 2020 aan ons terug te zenden.

Voor meer informatie kunt u bellen met:

Niels Schimmel          06-30607462

L. Duivenvoorden       06-24204418

In de hoop dat wij op uw medewerking kunnen rekenen, tekenen wij,

Met vriendelijke groet,
Organisatie Stichting Groninger Rundvee Show