Mogelijkheden sponsoring

Betreft: Sponsoring Groninger Rundvee Show op nieuwe locatie

Geachte heer/mevrouw,

De voorbereidingen voor de provinciale winterkeuring zijn weer begonnen. Dit jaar wordt alweer de 22e editie van de Groninger Rundvee Show georganiseerd! De keuring vindt plaats op zaterdag 4 maart 2023 in de sfeervolle locatie van de HJC Manege te Tolbert.

Het programma bestaat uit een individuele koeienkeuring, bedrijfsgroepen, een jongveekeuring (pinken en kalveren) met stands aan de rand van de keuringsring!

Aan het welslagen van de vorige shows hebben meerdere sponsoren een belangrijke bijdrage geleverd. Dit jaar willen wij u (wederom)vragen het evenement te sponsoren. Dit jaar is niet alleen de locatie vernieuwd, ook voor de sponsoring bieden wij u nieuwe mogelijkheden aan.

A         Hoofdsponsorpakket

B         Medium sponsorpakket

C         Stand nabij de keuringsring

D         Vlag of spandoek

E         Adverteren in de catalogus

F          Een bijdrage storten t.a.v. de Groninger Rundvee Show op

Rabobank-rekening NL82RABO031.60.26.131

Mocht u van één of meerdere van deze mogelijkheden gebruik willen maken, wilt u dan zo vriendelijk zijn om het bijgevoegde antwoordformulier uiterlijk 9 januari 2023 aan ons terug te zenden. Maatwerk op genoemde sponsormogelijkheden is ook altijd bespreekbaar, neem hiervoor contact op met onderstaande personen.

A. Mulder          06-13186861

Marjan van der Giezen           06-43248949

Download hier de Sponsorbrief GRS 2023

of vul het formulier online in

In de hoop dat wij op uw medewerking kunnen rekenen, tekenen wij,

Met vriendelijke groet,

Organisatie Stichting Groninger Rundvee Show