Mogelijkheden sponsoring

Betreft: Sponsoring Groninger Rundvee Show op nieuwe locatie

Geachte heer/mevrouw,

De voorbereidingen voor de provinciale winterkeuring zijn weer begonnen. Nadat er door Covid en vorig jaar IBR nu al drie jaar geen fysieke keuring plaats heeft kunnen vinden, zijn we dit jaar vol enthousiasme begonnen aan de organisatie van alweer de 22e editie van de Groninger Rundvee Show! De keuring vindt voor het eerst plaats in de sfeervolle locatie van de HJC Manege te Tolbert, op zaterdag 2 maart 2024.

Het programma bestaat uit een individuele koeienkeuring, bedrijfsgroepen en een jongveekeuring (pinken en kalveren) met stands aan de rand van de keuringsring. We hopen ook op de nieuwe locatie vele bezoekers te mogen verwelkomen, en met elkaar een mooie fokveedag voor jong en oud te beleven.

Aan het welslagen van de vorige shows hebben meerdere sponsoren een belangrijke bijdrage geleverd. Wij willen u vragen ons evenement dit jaar (wederom) te sponsoren. Voor de sponsoring bieden wij u nieuwe mogelijkheden aan:

 

A         Hoofdsponsorpakket

B         Medium sponsorpakket

C         Stand nabij de keuringsring

D         Vlag of spandoek

E         Adverteren in de catalogus

F          Een bijdrage storten t.a.v. de Groninger Rundvee Show op

Rabobank-rekening NL82RABO031.60.26.131

Mocht u van één of meerdere van deze mogelijkheden gebruik willen maken, wilt u dan zo vriendelijk zijn om het bijgevoegde antwoordformulier uiterlijk 5 januari 2024 aan ons terug te zenden. Maatwerk op genoemde sponsormogelijkheden is ook altijd bespreekbaar, neem hiervoor contact op met onderstaande personen.

Amarins Mulder          06-13186861

Marjan van der Giezen           06-43248949

Download hier de Sponsorbrief-GRS-2024

of vul het formulier online in

In de hoop dat wij op uw medewerking kunnen rekenen, tekenen wij,

Met vriendelijke groet,

Organisatie Stichting Groninger Rundvee Show